Уроци и курсове

Основна подготовка

Математика от материала от 5-ти до 12-ти клас. 

– Подготовка за НВО в 7-ми клас. 

– Подготовка за кандидатстване във ВУЗ след 12 кл. 

– Занимания за усвояване на текущи знания и повишаване на успех. 

– Помощ при подготовка за курсови работи, проекти, контролни и класни работи. 

– Подготовка за олимпиади и състезания.  

Допълнителни опции

– Подготовка по математика на английски или немски.

– Подготовка за приемни изпити включващи математика на английски – SAT, GMAT, др.

Формат

– Уроците са индивидуални, с цел по-добре напасване към особеностите на ученика. 

– Но ако двама-трима ученици са на едно ниво, възможни са занимания и в малка група.

Среда

– Уроци на живо.

– Консултации онлайн.